Επικοινωνία

Χάρτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σας παρακαλώ να αναφέρετε την περίοδο ταξιδιού και τις αντίστοιχες βίλες ή κατοικίες για τις οποίες ζητούνται πληροφορίες. Ευχαριστώ πολύ!

Φόρμα Επικοινωνίας

Χάρτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Dr. Birgitta Kolte

73400 Κεραμωτή/Βάθη, Κρήτη, Ελλάδα

Κινητό +30 699 4858567